Betoniranje pri niskim temperaturama moguće je isključivo uz posebne zaštitne mjere. Te se mjere moraju provoditi od samog početka proizvodnje betona pa sve do završne njege. One ovise o vanjskoj temperaturi, vlažnosti zraka, vjetru, temperaturi svježeg betona, razvoju i raspodjeli topline i dimenzijama izvedenog elementa. Ako se ne koriste zaštitne mjere, svježi beton prilikom ugradnje ne smije biti hladniji od +5°C. U slučaju potrebe za zaštitnim mjerama treba prethodno zagrijati vodu i agregate.

Sika dodaci za betone u hladnim vremenskim uvjetima

Niske temperature usporavaju vezivanje cementa. Pri temperaturama nižim od –10°C kemijski procesi u cementu prestaju, ali se nastavljaju nakon zagrijavanja.

Opasne situacije nastaju ako se beton smrzne prilikom vezivanja tj. ako nema određenu minimalnu čvrstoću. Dolazi do labavljenja konstrukcije uz odgovarajući gubitak čvrstoće i kvalitete.

Minimalna čvrstoća pri kojoj beton može izdržati jedan proces smrzavanja bez nastanka štete je tzv. čvrstoća smrzavanja od 10 N/mm². Glavni cilj mora biti postizanje čvrstoće smrzavanja što prije.

Sika dodaci za betone u hladnim vremenskim uvjetima

1. MINIMALNA TEMPERATURA

Prema normi EN 206-1 temperatura svježeg betona prilikom isporuke ne smije biti niža od +5°C. Za tanke, sitne elemente i temperaturu zraka od –3°C ili manje, potrebna je temperatura betona od +10°C, a spomenutu temperaturu potrebno je održavati 3 dana. Ove minimalne temperature su važne kako bi moglo doći do procesa vezivanja. Beton je potrebno zaštititi od gubitka topline prilikom rukovanja i nakon ugradnje (vidi Zaštitne mjere).

 

2. SMANJENJE VODOCEMENTNOG OMJERA

Najniža moguća količina vode dovodi do rapidnog povećanja početne čvrstoće. U pravilu postoji i manje vlage koja se može smrznuti. Superplastifikatori omogućavaju niski vodocementni omjer uz zadržavanje dobre obradivosti.

 

3. UBRZAVANJE VEZIVANJA

Proizvod Sika® Antigel je ubrzivač vezivanja. Namijenjen je za proizvodnju kvalitetnih betona kada se očekuju niske temperature, mraz ili prijeteći dolasci hladnoće. Poboljšava ugradivost svježeg betona, uobičajeni proces stvrdnjavanja je jako ubrzan, tako da beton u kratkom vremenu dobiva tlačnu čvrstoću od preko 5 MPa. Ne sadrži kloride te se može primijeniti s čeličnim armaturama i prednapregnutim betonima.

 

4. UBRZAVANJE OČVRŠĆIVANJA

Proizvod SikaRapid® -1 omogućuje maksimalno ubrzavanje procesa očvršćivanja u slučajevima kada je potrebna velika početna čvrstoća. 

 

5. KORIŠTENJE CEM I 52,5

Što su finije mljeveni, to cementi uzrokuju brže povećanje početne čvrstoće. Superplastifikatori omogućuju najbolju obradivost uz niski vodocementni omjer.

 

ZAŠTITNE MJERE koje je moguće poduzeti su:

  • ne betonirati pored ili na smrznutom postojećem betonu
  • temperatura čelične armature mora biti veća od 0°C
  • brza ugradnja betona, te odmah nakon toga zaštita od gubitka topline i isparavanja (jednako važno kao i po ljeti!)
  • za ploče: zagrijati oplatu odozdo, ako je potrebno
  • redovito provjeravati temperature zraka i betona te razvoj čvrstoće (npr. pomoću odskočnog čekića – sklerometra)
  • produžiti vrijeme uklanjanja oplate