Ekonomska odgovornost

Team Work

Financijska pouzdanost i dugoročna profitabilnost osiguravaju Sika-i mjesto pouzdanog partnera s dodatnom vrijednošću. Ujedno, oni su i temelj za održavanje globalnog tehnološkog vodstva te učinkovitog prodora na tržište, od dizajna i izgradnje do obnove. Procjenom gospodarskih učinaka, rizika i mogućnosti, Sika je usredotočena na prilike koje korisnicima pružaju optimalnu vrijednost i trajna rješenja, stvarajući pritom prinose u korist dioničara.

Ekonomsko zdravlje omogućuje Sika-i dijeljenje vrijednosti stvorene s različitim dioničarima, bivanje pouzdanim poslodavcem, stvaranje atraktivnih dugoročnih investicijskih prilika, odgovorno izvršavanje poreznih obaveza te kontinuirano pomaganje zajednicama u razvoju i ostvarenju napretka. U konačnici, stvaranje ekonomske vrijednosti u isti mah pomaže pri poboljšanju gospodarskih, okolišnih i društvenih uvjeta Sika-e i njenih dioničara pa istovremeno predstavlja aspekt od izrazite važnosti.

Ekološka odgovornost

Sika je snažno usmjerena na sigurnost, kvalitetu, odgovorni rast i stvaranje vrijednosti tijekom svih poslovnih aktivnosti. Odgovornost za očuvanje okoliša delegira se na lokalne podružnice zbog težnje k ostvarenju što boljih rezultata. Djelovanje svih podružnica usklađeno je s ISO 14001 standardom koji uključuje zakonsku usklađenost i mehanizam osiguranja sukladnosti s vanjskim i unutarnjim kontrolama.

Društvena odgovornost

Social Responsibility

Ključ uspjeha

Društvena odgovornost ključna je komponenta uspjeha. Imajući na umu svoje obaveze, Sika je aktivno uključena u projekte održivog i humanitarnog razvoja, bilo kao član međunarodnih organizacija, ili izravno na licu mjesta. Sika-ina društvena odgovornost također obuhvaća sponzorstva organizacija i inicijativa iz područja znanosti, kulture i sporta.

Library Project China

Sudjelovanje u zajednici

Sika teži k tome da aktivno sudjeluje u zajednici te pomogne ljudima da pomognu sami sebi. Djelatnosti koje pritom obavlja su:

  • izgradnja građevina i infrastrukture za društvene i ekološke projekte
  • poticanje obrazovanja, posebice povezanog s građevinarstvom i građevinskom strukom
  • ekološki projekti povezani s vodom te Sika sustavima i rješenjima za hidroizolaciju 


Glavni ciljevi ovih aktivnosti su podrška zajednicama u razvoju infrastrukture za projekte od socijalnog značaja, promicanje školovanja, obuke i usavršavanja u građevinarstvu i trgovini te pružanje hitne pomoći u područjima pogođenim katastrofama.