Vrsta dokumenta

Brošure CAD Detalji DOP Sigurnosno-tehnički list Sika reference Sika Troškovnik Stručni članci System Data Sheet (SysDS) Tehnički listovi proizvoda Tehnički list proizvoda Zgibanke
Anchorfix - leaflet
Zgibanke PDF - 303 KB (hr)
Anchorfix - leaflet
Sika® Anchorfix® serija proizvoda namijenjena je za kemijska sidrenja sidara/ankera ili armaturnog željeza. Posebno je pogodan za primjenu u armirano betonskim konstrukcijama, prirodnom i umjetnom kamenu, punoj ili šupljoj cigli.
Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija
Brošure PDF - 3 MB (hr)
Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija
Praktični sustavi premaza za sve važne primjene
CAD Detalj - Dilatacijski spoj s Combiflex trakom
CAD Detalji ZIP - 210 KB (hr)
CAD Detalj - Dilatacijski spoj s Combiflex trakom
Sikafloor® podni sistemi - Dilatacijski spoj sa Sikadur® Combiflex® trakom
CAD Detalj - Fleksibilni spoj zida i poda
CAD Detalji ZIP - 109 KB (hr)
CAD Detalj - Fleksibilni spoj zida i poda
Sikafloor® podni sistemi - Fleksibilni spoj zida i poda
CAD Detalj - PurCem Detalj spoja poda i zida sa zastitnim betonom
CAD Detalji ZIP - 101 KB (hr)
CAD Detalj - PurCem Detalj spoja poda i zida sa zastitnim betonom
Sikafloor®-PurCem® - Zaobljeni spoj zida i poda na zaštitni zid
CAD Detalj - Sanacija pukotine
CAD Detalji ZIP - 86 KB (hr)
CAD Detalj - Sanacija pukotine
Sikafloor® podni sistemi - Sanacija pukotine: nepokretna pukotina
CAD Detalj - Spoj zida i poda u mokrim prostorima s fleksibilnom membranom
CAD Detalji ZIP - 134 KB (hr)
CAD Detalj - Spoj zida i poda u mokrim prostorima s fleksibilnom membranom
Sikafloor® podni sistemi - Spoj zida i poda u mokrim prostorima s fleksibilnom membranom
CAD Detalj - Stepenica temelj s krutim holkerom.zip
CAD Detalji ZIP - 93 KB (hr)
CAD Detalj - Stepenica temelj s krutim holkerom.zip
Sikafloor® podni sistemi - Detalj spoja zida i poda s holker soklom
CAD Detalj - Čelični profil za radne dilatacije.zip
CAD Detalji ZIP - 111 KB (hr)
CAD Detalj - Čelični profil za radne dilatacije.zip
CAD detalj - Čelični profil za radne dilatacije u izvedbi epoksi i PUR podova
CAD Detalj Vodena brtva D19 H i V Dilatacijski_spoj.zip
CAD Detalji ZIP - 708 KB (hr)
CAD Detalj Vodena brtva D19 H i V Dilatacijski_spoj.zip
CAD Detalj Vodena brtva D19 H i V. Detalj dilatacijskog spoja
Učitavanje