Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko-Zagreb
Hrvatska

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080257435.
Temeljni kapital društva iznosi 4.000.000,00 Kn i uplaćen je u cijelosti.
Društvo je 100% u vlasništvu Sika AG; MB: 1409107.

OIB: 19934019379

Privredna banka Zagreb d.d. IBAN: HR3323400091110551374
Privredna banka Zagreb d.d. žiro račun: 2340009-1110551374

Raiffeisenbank Austria d.d. IBAN: HR9724840081101868260
Raiffeisenbank Austria d.d. žiro račun: 2484008-1101868260

Članovi uprave: Vladimir Bartaković, direktor.

Tel: 01 6594 240
Fax: 01 6594 241
e-mail: [email protected]