Vodstvo Sike u Hrvatskoj čine iskusni i predani profesionalci koji u svakom trenutku brinu da se partnerima osiguraju najbolja i pravovremena rješenja. Osim toga, brinu i o tome da Sikini djelatnici uživaju u ugodnoj i poticajnoj radnoj atmosferi te ostvare svoj puni potencijal.

Upoznajte ih!

Vladimir Bartaković

General Manager

Vladimir Bartaković

General Manager

  
Sika Croatia Sven Miletic

Sven Miletić

Sven Miletic Head of Business Unit Industrial and Commercial Buildings

Sika Croatia Sven Miletic

Sven Miletić

Sven Miletic Head of Business Unit Industrial and Commercial Buildings

    
goran_Juraic

Goran Juraić

Head of Business Unit Distribution and Residential Buildings

goran_Juraic

Goran Juraić

Head of Business Unit Distribution and Residential Buildings

  
Jadranko Baric

Jadranko Barić

Head of Business Unit Infrastructure and Concrete

Head of Business Unit Infrastructure and Concrete
Jadranko Baric

Jadranko Barić

Head of Business Unit Infrastructure and Concrete