PREMA PREDVIĐENOJ NAMJENI, ravne krovove dijelimo na:

 • prohodne: terase, zeleni krov, balkoni (membrane slobodno položene i dodatno opterećene nekim balastom)
 • neprohodne: hidroizolacija kao završni pokrov (membrane mehanički fiksirane za podlogu)

 

Kod klasičnog ravnog , neprohodnog krova, hidroizolacija je završni sloj te je mehanički pričvršćena kroz sve slojeve (TI , parna brana) u  nosivu konstrukciju upotrebom odgovarajućih mehaničkih pričvršćivača .  Za takav krov kažemo da je neprohodni, no to ne znači da se po njemu ne smije hodati  već da je kretanje ograničeno. Upotrebom hodnih staza možemo definirati hodni put i na taj način spriječiti eventualna nekontrolirana mehanička oštećenja hidroizolacijske membrane. 

Prohodni ravni krovovi su krovovi gdje je hidroizolacijski sloj pokriven i opterećen dodatnim slojem, tj. balastom koji štiti membranu od mogućeg oštećenja uslijed učestalog korištenja takvog krova/terase. Na takvim krovovima/terasama membrane se ne fiksiraju, već slobodno polažu i samo obodno mehanički fiksiraju za podlogu. Membranu se može opteretiti slojem glazure, ispranim šljunkom, kamenomom šakavcem, slojem zelenog krova, keramikom na podmetačima ili sl. 

 

 

CAD Detalji - sustav prohodnog krova - odvodni kanal

CAD DETALJI - PROHODNI KROV - ODVODNI KANAL

 1. Sikaplan®/Sarnafil® PVC/TPO laminirani metalni lim
 2. Var vrućim zrakom
 3. S-Gravelstop Bracket/Profile, graničnik za šljunak
 4. Sarnatape® 20, traka za brtvljenje
 5. Opločnici na podlošcima
 6. Sika zaštitni sloj (po potrebi)
 7. Sikaplan®/Sarnafil® membrana, slobodno položena
 8. Sika razdjelni sloj (po potrebi)
 9. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji
 10. SarnaVap® parna brana (po specifikaciji)
 11. Sarnatape®  20 traka za brtvljenje

CAD Detalji - sustav prohodnog krova - parapetni zid

CAD DETALJI - PROHODNI KROV - PARAPETNI ZID

 1. Metalni podložni lim
 2. Sarnatape® 20, traka za brtvljenje
 3. Metalna okapnica
 4. Sikaplan®/Sarnafil® traka, lijepljena
 5. Kontra lim
 6. Sarnabar šipka, sa sintetičkim užetom 
 7. Var vrućim zrakom
 8. Opločnici na podlošcima
 9. Sika zaštitni sloj (po potrebi)
 10. Sikaplan®/Sarnafil® membrana, slobodno položena
 11. Sika razdjelni sloj (po potrebi)
 12. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-a), po specifikaciji
 13. SarnaVap®  parna brana, po specifikaciji
 14. Sarnatape®  20 traka za brtvljenje

 

CAD Detalji - sustav prohodnog krova - preljev

CAD DETALJI - PROHODNI KROV - PRELJEV

 1. Kontra lim
 2. Sikaplan®/Sarnafil® membrana, lijepljena
 3. Var vrućim zrakom
 4. Sikaflex® AT-Connection brtviloza PVC ili Sikasil®–N Plus brtvilo za FPO membrane sa Sika PE ispunom za fuge i temeljnim  premazom
 5. Sikaplan®/Sarnafil® gotovi element preljeva
 6. Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom
 7. Opločnici u pijesku
 8. Sika zaštitni sloj
 9. Sikaplan®/Sarnafil® membrana, slobodno položena
 10. Sika razdjelni sloj (po potrebi)
 11. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji
 12. SarnaVap®  parna brana, po specifikaciji
 13. Sarnatape® 20 traka za brtvljenje
CAD Detalji - sustav prohodnog krova - svjetlarnik

CAD DETALJI - PROHODNI KROV - SVJETLARNIK

 1. Sikaplan®/Sarnafil® traka, lijepljena
 2. Kontra lim
 3. Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom
 4. Var vrućim zrakom
 5. Opločnici na pijesku
 6. Sika zaštitni sloj (po potrebi)
 7. Sikaplan®/Sarnafil® membrana, slobodno položena
 8. Sika razdjelni sloj (po potrebi)
 9. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji
 10. SarnaVap®  parna brana, po specifikaciji
 11. Sarnatape® 20 traka za brtvljenje

CAD Detalji - sustav prohodnog krova - ventilacijska cijev

CAD DETALJI - PROHODNI KROV - VENTILACIJSKA CIJEV

 1. Sikaflex® AT-Connection brtvilo za PVC ili Sikasil®–N Plus brtvilo za FPO membrane sa Sika PE ispunom za fuge i temeljnim premazom
 2. Obujmica od nehrđajućeg čelika
 3. Kontra lim
 4. Sikaplan®/Sarnafil® gotovi element cijevi
 5. Var vrućim zrakom
 6. Opločnici u pijesku
 7. Sika zaštitni sloj (po potrebi)
 8. Sikaplan®/Sarnafil® membrana, slobodno položena
 9. Sika razdjelni sloj (po potrebi)
 10. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji
 11. SarnaVap®  parna brana, po specifikaciji
CAD Detalji - sustav prohodnog krova - vertikalna površina

CAD DETALJI - PROHODNI KROV - VERTIKALNA POVRŠINA

 1. Sikaflex® AT-Connection brtvilo za PVC ili Sikasil®–N Plus brtvilo za FPO membrane sa Sika PE ispunom za fuge i temeljnim premazom
 2. Kontra lim
 3. Sikaplan®/Sarnafil® traka, lijepljena
 4. Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom
 5. Var vrućim zrakom
 6. Opločnici na podlošcima
 7. Sika zaštitni sloj (po potrebi)
 8. Sikaplan®/Sarnafil® membrana, slobodno položena
 9. Sika razdjelni sloj (po potrebi)
 10. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji
 11. SarnaVap®  parna brana
 12. Sarnatape® 20 traka za brtvljenje
 13. Alternativni završetak: Sikaflex® AT-Connection brtvilo za PVC ili Sikasil®–N Plus brtvilo za FPO membrane sa Sika PE ispunom za fuge i temeljnim premazom 
 14. Alternativni završetak: graničnik za žbuku

CAD Detalji - sustav prohodnog krova - vertikalni slivnik

CAD DETALJI - PROHODNI KROV - VERTIKALNI SLIVNIK

 1. Zaštitna košara
 2. Sikaplan®/Sarnafil® gotovi element slivnika
 3. Var vrućim zrakom
 4. Opločnici na podlošcima
 5. Sika zaštitni sloj (po potrebi)
 6. Sikaplan®/Sarnafil® membrana, slobodno položena
 7. Sika razdjelni sloj (po potrebi)
 8. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji
 9. SarnaVap® parna brana, po specifikaciji
 10. Tlačna prirubnica

CAD Detalji - sustav prohodnog krova - zidni slivnik

CAD DETALJI - PROHODNI KROV - ZIDNI SLIVNIK

 1. Kontra lim
 2. Sikaplan®/Sarnafil® traka, lijepljena 
 3. Var vrućim zrakom
 4. Zaštitna košara
 5. Sikaflex® AT-Connection brtvilo za PVC ili Sikasil®–N Plus brtvilo za FPO membrane sa Sika PE ispunom za fuge i temeljnim premazom
 6. Sikaplan®/Sarnafil® gotovi element slivnika
 7. Opločnici u pijesku
 8. Sika zaštitni sloj (po potrebi)
 9. Sikaplan®/Sarnafil® membrana, slobodno položena
 10. Sika razdjelni sloj (po potrebi)
 11. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji
 12. SarnaVap®  parna brana, po specifikaciji
 13. Sarnatape® 20 traka za brtvljenje

CAD detalje u pdf formatu preuzmite u sekciji KORISNI DOKUMENTI.