RAVNI KROVOVI predstavljaju jedinstvene cjelovite konstrukcije sastavljene od različitih materijala, a imaju dvije uloge:

 1. stropna konstrukcija
 2. zaštita od atmosferilija
 3.  

INVERZNI ili OBRNUTI krovovi su ravni krovovi pri kojima se sloj toplinske izolacije nalazi iznad sloja hidroizolacije. Na taj način hidroizolacija dobiva dodatnu zaštitu od temperaturnih, UV i mehaničkih oštećenja.

 

CAD Detalji - sustav inverznog krova - parapetni zid

CAD DETALJI - INVERZNI KROV - PARAPETNI ZID

 1. Sikaplan®/Sarnafil® PVC/FPO laminirani metalni profil
 2. Var vrućim zrakom
 3. Sarnatape®  20 traka za brtvljenje
 4. Sikaplan®/Sarnafil® traka, lijepljena
 5. Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom
 6. Opločnici na podlagačima
 7. S-Felt VS 140 filterski sloj, za sustav inverznog krova
 8. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-a), po specifikaciji
 9. Sika razdjelni sloj (po potrebi)
 10. Sikaplan®/Sarnafil® membrane, slobodno položena
 11. Sika geotekstil izravnavajući sloj

 

CAD Detalji - sustav inverznog krova - preljev

CAD DETALJI - INVERZNI KROV - PRELJEV

 1. Sikaplan®/Sarnafil® membrana, lijepljena
 2. Var vrućim zrakom
 3. Sikaflex® AT-Connection brtvilo za PVC ili Sikasil®–N Plus brtvilo za FPO membrane sa Sika PE ispunom za fuge i temeljnim  premazom
 4. Sikaplan®/Sarnafil® gotovi element preljev
 5. Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom
 6. Šljunak
 7. S-Felt VS 140 filterski sloj, za sustav inverznog krova
 8. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji
 9. Sika razdjelni sloj (po potrebi)
 10. Sikaplan®/Sarnafil® membrane, slobodno položena
 11. Sika geotekstil izravnavajući sloj


CAD Detalji - sustav inverznog krova - svjetlarnik

CAD DETALJI - INVERZNI KROV - SVJETLARNIK

 1. Sikaplan®/Sarnafil® traka, lijepljena
 2. Kontra lim
 3. Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom
 4. Var vrućim zrakom
 5. Opločnici na podlagačima
 6. S-Felt VS 140 filterski sloj, za sustav inverznog krova
 7. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-a), po specifikaciji
 8. Sika razdjelni sloj (po potrebi)
 9. Sikaplan®/Sarnafil® membrane, slobodno položena
 10. Sika geotekstil izravnavajući sloj

CAD Detalji - sustav inverznog krova - ventilacijska cijev

CAD DETALJI - SUSTAV INVERZNOG KROVA - VENTILACIJSKA CIJEV

 1. Sikaflex® AT-Connection brtvilo za PVC ili Sikasil®–N Plus brtvilo za FPO membrane sa Sika PE ispunom za fuge i temeljnim premazom
 2. Obujmica od nehrđajućeg čelika
 3. Kontra lim
 4. Sikaplan®/Sarnafil® gotovi element cjevi 
 5. Var vrućim zrakom
 6. Opločnici na podlagačima
 7. S-Felt VS 140 filterski sloj, za sustav inverznog krova
 8. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-a), po specifikaciji
 9. Sika razdjelni sloj (po potrebi)
 10. Sikaplan®/Sarnafil® membrane, slobodno položena
 11. Sika geotekstil izravnavajući sloj

CAD Detalji - sustav inverznog krova - vertikalna površina

CAD DETALJI - INVERZNI KROV - VERTIKALNA POVRŠINA

 1. Sikaflex® AT-Connection brtvilo za PVC ili Sikasil®–N Plus brtvilo za FPO membrane sa Sika PE ispunom za fuge i temeljnim premazom
 2. Kontra lim
 3. Sikaplan®/Sarnafil® traka, lijepljena
 4. Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom
 5. Var vrućim zrakom
 6. Šljunak
 7. S-Felt VS 140 filterski sloj, za sustav inverznog krova
 8. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji

CAD Detalji - sustav inverznog krova - vertikalni slivnik

CAD DETALJI - INVERZNI KROV - VERTIKALNI SLIVNIK

 1. Zaštitna košara
 2. Sikaplan®/Sarnafil® gotovi element slivnika
 3. Var vrućim zrakom
 4. Šljunak
 5. S-Felt VS 140 filterski sloj, za sustav inverznog krova
 6. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-a), po specifikaciji
 7. Sika razdjelni sloj (po potrebi)
 8. Sikaplan®/Sarnafil® membrane, slobodno položena
 9. Sika geotekstil izravnavajući sloj
 10. Tlačna prirubnica

CAD Detalji - sustav inverznog krova - zidni slivnik

CAD DETALJI - INVERZNI KROV - ZIDNI SLIVNIK

 1. Sikaplan®/Sarnafil® membrana, lijepljena
 2. Var vrućim zrakom
 3. Zaštitna košara, rezana
 4. Sikaflex® AT-Connection brtvilo za PVC ili Sikasil®–N Plus brtvilo za FPO membrane sa Sika PE ispunom za fuge i temeljnim premazom
 5. Sikaplan®/Sarnafil® gotovi element slivnika
 6. Šljunak
 7. S-Felt VS 140 filterski sloj, za sustav inverznog krova
 8. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-a), po specifikaciji
 9. Sika razdjelni sloj (po potrebi)
 10. Sikaplan®/Sarnafil® membrane, slobodno položena
 11. Sika geotekstil izravnavajući sloj

CAD detalje u pdf formatu preuzmite u sekciji KORISNI DOKUMENTI.