Lider u lijepljenju, brtvljenju, prigušivanju, ojačanju i zaštiti

Gotovo čitavo stoljeće Sika je svjetski lider u lijepljenju, brtvljenju, prigušivanju i ojačanju građevnih elemenata.

Odabir odgovarajućeg rješenja koje će u potpunosti udovoljavati zahtjevima specifikacije od ključne je važnosti za nas i predstavlja nužan korak u ispunjavanju usluga od strane naše komapnije.

Kao proizvodni partner, Sika kontinuirano razvija rješenja sutrašnjice sa snažnim fokusom na stvaranje novih proizvoda i sustava za definirana tržišta.

 
Building with colored panel parts

Naša tržišta