Kod neprohodnih ravnih krovova hidroizolacijska membrana je ujedno i završni
sloj te ju je potrebno MEHANIčKI FIKSIRATI kroz sve slojeve  (termoizolacija , parna brana) u nosivu konstrukciju, upotrebom odgovarajućih mehaničkih pričvršćivaća. 


Pričvrščivanje hidroizolacijske membrane se izvodi na mjestu preklopa membrana, najčešće pomoću tipli i vijaka. Duljina tipli i vijka ovisi o debljini termoizolacije, tipu termoizolacije i vrsti podloge u koju fiksiramo.

Završne krovne membrane moraju biti dostatno armirane, otporne na udare vjetra, UV stabilne, otporne na istezanje, temperaturne promjene i sl.

 

 

CAD Detalji - sustav mehanički pričvršćenog krova - odvodni kanal

CAD DETALJI - MEHANIČKI PRIČVRŠĆENI KROV - ODVODNI KANAL

 1. Sikaplan® /Sarnafil® PVC/FPO laminirani metalni profil
 2. Var vrućim zrakom
 3. Preklopna traka (Sikaplan® /Sarnafil® membrana)
 4. Sarnatape® 20, traka za brtvljenje
 5. Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom
 6. Sikaplan® /Sarnafil® membrana, mehanički pričvršćena
 7. Sika razdjelni sloj / vatrootporni sloj (po potrebi)
 8. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji
 9. SarnaVap® parna brana, po specifikaciji
 10. Sarnatape® 20 traka za brtvljenje


CAD Detalji - sustav mehanički prišvršćenog krova - parapetni zid sa metalnom okapnicom i zabrtvljenom membranom

CAD DETALJI - MEHANIČKI PRIČVRŠĆENI KROV - PARAPETNI ZID S METALNOM OKAPNICOM I ZABRTVLJENOM MEMBRANOM 

 1. Armirano-betonska konstrukcija
 2. SarnaVap® parna brana, po specifikaciji
 3. Sarnatape® 20 traka za brtvljenje
 4. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji
 5. Toplinska izolacija parapet EPS 50 mm (odobrena od Sika-e)
 6. Iverica 18mm
 7. Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom
 8. Sikaplan® /Sarnafil® membrana, mehanički pričvršćena
 9. Sikaplan®/Sarnafil® traka, zavarena na membranu
 10. Metalni podložni lim
 11. Metalna okapnica
 12. Sikaplan® /Sarnafil® PVC/FPO laminirani metalni lim
 13. Sarnatape® 20, traka za brtvljenje

CAD Detalji - sustav mehanički pričvršćenog krova - parapetni zid s metalnom okapnicom

CAD DETALJI - MEHANIČKI PRIČVRŠĆENI KROV - PARAPETNI ZID  S METALNOM OKAPNICOM

 1. Armirano-betonska konstrukcija
 2. SarnaVap® parna brana, po specifikaciji
 3. Sarnatape® 20 traka za brtvljenje
 4. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji
 5. Toplinska izolacija parapet EPS 50 mm (odobrena od Sika-e)
 6. Iverica 18mm
 7. Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom
 8. Sikaplan® /Sarnafil® membrana, mehanički pričvršćena
 9. Sikaplan®/Sarnafil® traka, lijepljena
 10. Metalni podložni lim
 11. Metalna okapnica
 12. Sarnatape® 20, traka za brtvljenje

CAD Detalji - sustav mehanički prišvršćenog krova - parapetni zid

CAD DETALJI - MEHANIČKI PRIČVRŠĆENI KROV - PARAPETNI ZID

 1. Sikaplan® /Sarnafil® PVC/FPO laminirani metalni lim
 2. Var vućim zrakom
 3. Sarnatape® 20 traka za brtvljenje
 4. Sikaplan®/Sarnafil® traka, lijepljena
 5. Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom
 6. Sikaplan® /Sarnafil® membrana, mehanički pričvršćena
 7. Sika razdjelni sloj, vatrootporni sloj (po potrebi)
 8. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji
 9. SarnaVap® parna brana, po specifikaciji
 10. Sarnatape® 20 traka za brtvljenje
CAD Detalji - sustav mehanički prišvršćenog krova - preljev

CAD DETALJI - MEHANIČKI PRIČVRŠĆENI KROV - PRELJEV

 1. Sikaplan®/Sarnafil® traka, lijepljena
 2. Var vrućim zrakom
 3. Sikaflex® AT-Connection brtvilo za PVC ili Sikasil®–N Plus brtvilo za FPO membrane sa Sika PE ispunom za fuge i temeljnim premazom
 4. Sikaplan®/Sarnafil® gotovi element preljeva
 5. Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom
 6. Sikaplan® /Sarnafil® membrana, mehanički pričvršćena
 7. Sika razdjelni sloj / vatrootporni sloj (po potrebi)
 8. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji
 9. SarnaVap® parna brana, po specifikaciji
 10. Sarnatape® 20 traka za brtvljenje

CAD Detalji - sustav mehanički prišvršćenog krova - svjetlarnik

CAD DETALJI - MEHANIČKI PRIČVRŠĆENI KROV - SVJETLARNIK

 1. Sikaplan®/Sarnafil® traka, lijepljena
 2. Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom
 3. Var vrućim zrakom
 4. Sikaplan® /Sarnafil® membrana, mehanički pričvršćena
 5. Sika razdjelni / vatrootporni sloj (po potrebi)
 6. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji
 7. SarnaVap® parna brana, po specifikaciji
 8. Sarnatape® 20 traka za brtvljenje
CAD Detalji - sustav mehanički prišvršćenog krova - uvala

CAD DETALJI - MEHANIČKI PRIČVRŠĆENI KROV - UVALA

 1. Var vrućim zrakom
 2. Preklopna traka (Sikaplan® /Sarnafil® membrana)
 3. Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom
 4. Sikaplan® /Sarnafil® membrana, mehanički pričvršćena
 5. Sika razdjelni / vatrootporni sloj (po potrebi)
 6. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji
 7. SarnaVap® parna brana, po specifikaciji


CAD Detalji - sustav mehanički prišvršćenog krova - vertikalna površina

CAD DETALJI - MEHANIČKI PRIČVRŠĆENI KROV - VERTIKALNA POVRŠINA

 1. Sikaflex® AT-Connection brtvilo za PVC ili Sikasil®–N Plus brtvilo za FPO membrane sa Sika PE ispunom za fuge i temeljnim premazom
 2. Kontra lim
 3. Sikaplan®/Sarnafil® traka, lijepljena
 4. Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom
 5. Var vrućim zrakom
 6. Sikaplan® /Sarnafil® membrana, mehanički pričvršćena
 7. Sika razdjelni / vatrootporni sloj (po potrebi)
 8. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji
 9. SarnaVap® parna brana, po specifikaciji
 10. Sarnatape® 20 traka za brtvljenje
 11. Alternativni završetak: graničnik za žbuku
 12. Alternativni završetak: Sikaflex® AT-Connection brtvilo za PVC ili Sikasil®–N Plus brtvilo za FPO membrane sa Sika PE ispunom za fuge i temeljnim premazom

CAD Detalji - sustav mehanički prišvršćenog krova - vertikalni slivnik

CAD DETALJI - MEHANIČKI PRIČVRŠĆENI KROV - VERTIKALNI SLIVNIK

 1. Zaštitna košara
 2. Sikaplan® /Sarnafil® gotovi element slivnika
 3. Var vrućim zrakom
 4. Sikaplan® /Sarnafil® membrana, mehanički pričvršćena
 5. Sika razdjelni / vatrootporni sloj (po potrebi)
 6. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji
 7. SarnaVap® parna brana, po specifikaciji
 8. Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom
 9. Tlačna prirubnica


 

CAD Detalji - sustav mehanički prišvršćenog krova - zidni slivnik

CAD DETALJI - MEHANIČKI PRIČVRŠĆENI KROV - ZIDNI SLIVNIK

 1. Sikaplan®/Sarnafil® traka, lijepljena
 2. Sikaflex® AT-Connection brtvilo za PVC ili Sikasil®–N Plus brtvilo za FPO membrane sa Sika PE ispunom za fuge i temeljnim premazom
 3. Sikaplan®/Sarnafil® gotovi element zidnog slivnika
 4. Var vrućim zrakom
 5. Sikaplan® /Sarnafil® membrana, mehanički pričvršćena
 6. Sika razdjelni / vatrootporni sloj (popotrebi)
 7. Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji
 8. SarnaVap® parna brana, po specifikaciji
 9. Sarnatape® 20 traka za brtvljenje

CAD detalje u pdf formatu preuzmite u sekciji KORISNI DOKUMENTI.