Sika® ViscoCrete®-1020 X

Visokokvalitetni superplastifikator na bazi polikarboksilata s produženim vremenom transporta. Primjena: proizvodnja visokokvalitetnih betona s produženim vremenom transporta ili ugradnje, za vodonepropusnost i visoke čvrstoće betona. Način doziranja: dodavanjem u vodu ili svježi beton. 

 • Bolja disperzija i vlaženje cementa
 • Smanjeno trenje između agregata i cementa
 • Smanjena potreba za vodom
 • Povećana efikasnost
 • Produžena ugradivost s istim v/c faktorom
 • Smanjeni v/c faktor za istu ugradivost
 • Produljeni početak vezanja, produljena ugradivost, smanjeno ili potpuno bez zbijanja
 • Beton veće homogenosti
 • Viša rana i konačna tlačna čvrstoća
 • Povećana durabilnost
 • Smanjeno skupljanje i puzanje
 • Bolja površina betona