SikaTop®-122 SP

Proizvod za konstruktivnu sanaciju i reparaciju betona

  • Izvrsna obradivost
  • Prikladan za ručno i strojno nanošenje
  • Klasa R4 po HRN EN 1504-3
  • E-Modul > 30 GPa
  • Provjereno i kontrolirano u skladu sa ÖVBB smjernicama
  • Odlićno prianjanje na podlogu
  • Dobra ugradnja strojnim putem, iznad glave (u podgledu)
  • Velika postojanost na mraz i sol (R4)
  • Požarna klasa A1