Sikadur®-330

Tiksotropna epoksidna impregnacijska smola za SikaWrap® strukturalne tkanine

Sikadur®-330 je dvokomponentna, tiksotropna, epoksidna, impregnacijska / laminacijska smola za SikaWrap® tkanine za strukturalno ojačanje. 

  • Jednostavno miješanje
  • Ugradnja gleterom i impregnacijskim valjkom
  • Prikladan za metodu ručne impregnacije
  • Dobra svojstva ugradnje na vertikalama i u podgledu
  • Dobra prionjivost na većinu podloga 
  • Visoke mehaničke karakteristike
  • Nije potreban poseban temeljni premaz (primer)