Sikaplan® G-15

POLIMERNA MEMBRANA ZA HIDROIZOLIRANJE KROVOVA

Sikaplan® G-15 (debljina 1.5mm) je poliesterom ojačana višeslojna sintetička hidroizolacijska krovna membrana na bazi polivinil klorida, u skladu s zahtjevima EN 13956.

▪ Otporna na trajnu izloženost UV zračenju. ▪ Otporna na trajnu izloženost vjetru. ▪ Visoka paropropusnost. ▪ Otporna na sve uobičajene utjecaje okoliša. ▪ Varenje vrućim zrakom, bez otvorenog plamena. ▪ Reciklirajuća.