2021
Zagreb, Hrvatska

OPIS I ZAHTJEVI PROJEKTA


U zahtjevnim uvjetima izvođenja građevinske konstrukcije, gdje je traženo rješenje koje se može izvoditi u etapama, na zaštitnim zidovima dijafragme te gdje je traženo postavljanje na toplinsku izolaciju, SikaProof® A+ istaknuo se kao tehnički najbolja varijanta koja će investitoru donijeti traženu sigurnost u pogledu zaštite objekta od vlage.


Bilo je izuzetno važno pružiti rješenje za hidroizolaciju koje se može izvoditi sukcesivno. Kako se izveo dio iskopa i pripremio dio konstrukcije, na nju se polagala hidroizolacija te se na taj dio direktno zalijevao beton koji se potpuno povezao s hidroizolacijskom membranom. Specifičnost je bila da se nakon pojedine etape uklanjala privremena zaštita građevinske jame, a SikaProof® A+ sustav na tim je dijelovima naknadno izoliran. Na taj način postignut je kontinuitet hidroizolacijske membrane. 


Kako je SikaProof® A+membrana trajno spojena s betonskom konstrukcijom, tako je i spriječeno lateralno podlijevanje vode između hidroizolacije i betonske konstrukcije što donosi visoki stupanj zaštite objekta od prodora vode i vlage.

 

SIKA RJEŠENJE


SikaProof® A+ je hidroizolacijska membrana za sve vrste objekata u podzemlju. Sastoji se od membrane na bazi fleksibilnog poliolefina (FPO), koja sadrži jedinstveni hibridni sloj na bazi FPO za prihvat betona. Rubna spajanja membrane izvode se preklapanjem te se preklopi zalijepe uz korištenje samoljepljivih traka SikaProof® Tape A+ ili  SikaProof® Sandwich Tape.
Ukupno je ugrađeno 2.600 m² SikaProof® A+ hidroizolacije.

 

SUDIONICI PROJEKTA


Investitor: Mešić Com d.o.o.

Projektant: Proarh d.o.o., Davor Mateković

Glavni izvođač: Mešić Com d.o.o.

Izvođač hidroizolacije: Izolacija d.o.o.

Sika koordinatori projekta: Romana Cvetko, Damir Kovačević