2020
Sv. Nedelja, Hrvatska

Već više od 20 godina, Print Grupa lider je digitalnog tiska u Hrvatskoj. Sredinom 2020. došao je trenutak za energetsku obnovu proizvodne hale, koja je obuhvatila i rekonstrukciju krova, a u bliskoj budućnosti planirana je i izgradnja novih proizvodnih kapaciteta. 

 

 

ZAHTJEVI PROJEKTA

Najvažniji zahtjev i uvjet bilo je jamstvo dugotrajnosti krovnog rješenja. Upravo zbog toga odluka je pala na Sarnafil® TS 77: na 1200 m² krovnog prostora ugrađena je membrana koja jedina na tržištu ima službeno ispitivanje nezavisne institucije „Institut für Bautenschutz, Bausoffe und Bauphisik“, Fellbach, Njemačka i to za vijek trajanja dulji od 25 godina.

 

SIKA RJEŠENJA

Sarnafil® TS 77 je krovna membrana na bazi FPO-a s dvostrukim ojačanjem, postojana na starenje, vremenske uvjete i UV zračenje. Ugrađena je zajedno sa Sarnafil® TPO limom, pomoću Eurofast® vijaka i tipli.

Novi krov obuhvaća i 280 S-Lightning Conductor Clip 8 mm nosača za gromobrane te Sarnafil® T Lightning Conductor Flashing završnih TPO elemenata.

Uza sve to, ugrađena je i nova parna brana Sika®BituSeal® T-230 PA na bazi destiliranog bitumena, ojačana staklenom mrežicom i kaširana aluminijskom folijom.

 

SUDIONICI PROJEKTA

Investitor: Print Grupa d.o.o.

Izvođač: Spektar Izolacije d.o.o.

Sika koordinator projekta: D. Marđetko