2022
Pelješac

OPIS PROJEKTA

Pelješki most, težnja mnogih hrvatskih generacija, sa svojih 2404 metra ponosno stoji iznad Stonskog kanala spajajući tako Komarnu i Brijestu. Svečano obilježavanje spajanja Pelješkog mosta u njegovoj punoj duljini održalo se 28.07.2021. podizanjem zadnjeg, 165. segmenta čelične rasponske konstrukcije. Most ima 13 raspona (pet glavnih duljine je 285 metara), šest centralno postavljenih armiranobetonskih pilona visine 33 metra te dvije trake sa zaustavnom koja će služiti za održavanja mosta.

No, projekt Pelješkog mosta od same ideje pratile su doista nepovoljne okolnosti. Projekt je više puta započinjao i prekidao. Kompleksnost projekta, kako za izvođenje tako i za samo organizaciju, dodatno je zakomplicirala panedemija uzrokovana koronavirusom pa su se građani opravdano pitali hoće li most uopće ikada biti gotov. Dodatno, prema tvrdnjama mnogih relevantnih osoba iz struke, projekt Pelješkog mosta prvi je i najveći takav pojekt na našim prostorima. No, vrijedni kineski radnici i vrhunska Sika rješenja odlučili su usprkos svemu okončati problem mnogih generacija i povezati prekrasni jug u jedinstvenu cjelinu s ostatkom Hrvatske.

ZAHTJEVI PROJEKTA

S obzirom spomenutu kompleksnost projekta, organizacijsku i izvođačku, logičan je bio i zahtjev investitora za sigurnim i pouzdanim rješenjima, isprobanim i dokazanim na prijašnjim projektima te kontinuiranom tehničkom podrškom. Kao i mnogo puta do sada, i na ovom projektu investitor je odabrao upravo tvrtku Sika Croatia kao pouzdanog partnera s raznovrsnim rješenjima za gotovo sve pozicije i sve zahtjeve koji su se pojavili u projektnom rješenju. Sika koordinatori dane i noći proveli su obrazlažući i najmanji detalj koji se pojavljivao u tekućim temama.

Hidroizolacija mosta prema Pelješcu
Slika: Hidroizolacija mosta prema Pelješcu

 

SIKA RJEŠENJA

HIDROIZOLACIJA I ZAŠTITA KOLNE PLOČE

Za hidrozizolaciju i zaštitu kolne pločne ispod lijevanog asfalta korišteni su SikaCor® HM Primer, SikaCor ® HM Mastic i
Sikalastic®-827 HT Pellets, sustavi koju su sami po sebi specifičnost ovog mosta. Sikalastic®-827 HT Pellets je termoplastičan proizvod koji reagira s toplinom asfalta te osigurava vezu između hidroizolacije i asfaltnog zastora. Iznad 80°C događa se termička reakcija topljenja, a ujedno i ekspanzija koja omogućuje i mehanički ključ veze. U takvom procesu razvijaju se izuzetno velika čvrstoća spoja i posmična čvrstoća.

HIDROFOBNA IMPREGNACIJA I ZAŠTITA BETONA

Sikagard ®-705 L je jednokomponentna, niskoviskozna, reaktivna impregnacija za betonske i cementne podloge, bez otapala, na bazi silana s 99 posto aktivnih tvari. Zadovoljava najveće zahtjeve EN 1504-2 za hidrofobne impregnacije (dubina prodiranja – klasa II, otpornost na smrzavanje/odmrzavanje). Smanjuje upijanje razarajućih agresivnim medija otopljenih u vodi (npr. soli, kloridi u morskom okruženju). Povećava otpornost betona na smrzavanje i odmrzavanje, na soli za odleđivanje. Smanjuje rizik korozije time što sprječava migraciju klorida na armaturu.

MORTOVI ZA REPROFILIRANJE I ZAGLAĐIVANJE

Mortovi za reprofiliranje i zaglađivanje su najčešće korišteni proizvodi na mostovima. Koristili su se u kozmetičkim popravcima na dijelovima armiranobetonskih konstrukcija, ponajprije na pilonima, upornjacima, naglavnicama betonskih stupova i tako dalje. Korišteni su provjereni proizvodi različitih karakteristika: Sika MonoTop®-910 Eco, Sika MonoTop®-412 N, Sika MonoTop®-723 Eco, Sika® Cosmetic L/D. Također, korišten je vrlo univerzalan proizvod na epoksidnoj bazi Sikadur®-31 CF.

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA

Na centralnim betonskim pasicama primijenjen je SikaCor® Zinc R, dvokomponentni, bogato pigmentirani temeljni premaz s visokim udjelom cinka i niskim udjelom otapala, na bazi epoksidne smole. Nizak sadržaj otapala prema Direktivi o zaštitnim premazima izdanoj od strane VdL - njemačkog udruženja industrije boja (VdL-RL 04).

ZAŠTITA SERVISNIH STAZA

SikaCor® Elastomastic TF je dvokomponentni elastični zaštitni premaz bez otapala za čelik i beton na osnovi kombinacije epoksidnih i poliuretanskih smola. Debeloslojni premaz za prometne površine na čeliku i betonu. Sustav je atestiran i certificiran prema njemačkim regulativama «ZTV-RHD-ST» te je također atestiran od njemačkih željeznica kao premaz za mosne balastne prolaze.

 

SUDIONICI PROJEKTA

Investitor: HRVATSKE CESTE d.o.o.

Projektni tim: Marjan Pipenbaher, Pipenbaher Consulting Engineers

Nadzor: Institut IGH, Centar za organizaciju građenja, Investinženjering

Glavni izvođač: China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants, CCCC Second Highway Engineering i CCCC Second Harbour Engineering

Sika koordinatori projekta: Jadranko Barić, Dražen Grgec