Sika® SealTape F

Hidroizolacijska traka za perimetarska brtvljenja i premošćenje pukotina

Sika® SealTape F je elastična komponenta sistema u kombinaciji s Sika® hidroizolacijskim proizvodima. Smanjuje rizik procurijevanja kroz potencijalna pucanja u kutevima, spoj pod-zid, prodori cijevi i sl. 

  • Visoka elastičnost
  • Visoka prekidna čvrstoća
  • Jednostavna ugradnja
  • Vodonepropusna
  • Dobra prionjivost Sika® hidroizolacijskih proizvoda
  • Kemijski otporna
  • Otporna na UV izloženost