SikaLatex®

Vodo odbojni vezni sloj i dodatak mortovima

SikaLatex® je emulzija na bazi kaučuka koj se koristi kao dodatak za izradu cementnog veznog sloja i izradu in-situ visokokvalitetnih mortova.

Glavna svojstva SikaLatex® su:
  • Poboljšanje prionjivosti
  • Smanjeno skupljanje i pucanje
  • Povećana otpornost na habanje
  • Smanjena propusnost vode
  • Poboljšana obradivost
  • Jednostavna primjena i ugradnja
  • Prikladan na većinu uobičajenih građevnih podloga