SikaMur® Dry

SikaMur® Dry je jednokomponentna visoko isušujuća žbuka, bazirana na posebnim dodacima koji stvaraju zračne mjehuriće, prikladna za ugradnju na zidove od opeke i kamena koji su pod utjecajem kapilarne vlage. Zadovoljava zahtjeve za mort klase R po EN 998-1:2010.

  • Izvrsno isušivanje (odvlaživanje)
  • Zadržavanje kristala soli u žbuci, time eliminira pojavu plijesni i skramice
  • Nije potrebno prethodno korištenje sredstava za blokadu isoljavanja
  • Jednostavna obradivost
  • Odlična prionjivost
  • Modul elastičnosti vrlo sličan modulu elastičnosti cigle i kamena