SikaRep®

Reparaturni mort za beton 

  • Dobra ugradivost
  • Dobra prionljivost na većinu građevinskih materijala (beton, kamen, pločice, čelik)
  • Dobra dimenzionalna stabilnost
  • Modul elastičnosti i koeficijent termičke ekspanzije slični betonu
  • Visoka tlačna, savojna i vlačna čvrstoća
  • Otvoreno vrijeme jednako standardnim cementnim mortovima
  • Dobar završni izgled
  • Jednostavna ugradivost u podgledu