Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

Sika MonoTop®‐112 MultiUse Repair je jednokomponentni tiksotropni mort za popravke betona.

Jednokomponentan, samo dodati vodu

Dobra prionjivost na većinu podloga (npr. beton,kamen, ciglu, čelik i sl.)

Dobre mehaničke karakteristike

Jednostavna i brza ugradnja, čak i iznad glave