Sika® Estriplast

Dodatak mortovima

Sika® Estriplast je jednokomponentni dodatak mortovima koji omogućava bolju i lakšu ugradnju estriha.

  • ubrzava očvršćivanje estriha
  • poboljšana savojna i tlačna čvrstoća 
  • poboljšava prolaz topline kod estriha s podnim grijanjem 
  • pogodan za estrihe prema ÖNORM 2232
  • ne uvodi dodatni zrak u smjesu
  • ne sadrži kloride