SCHÖNOX® RM

Ultrafina cementna masa za izravnavanje podova u debljinama 0-20 mm.

brzosušeća masa, spremna za polaganje nakon 30 min ili 4 h za obloge osjetljive na vlagu