Sikagard®-715 W

SREDSTVO ZA UKLANJANJE ALGI I MAHOVINE 

Sikagard®-715 W je sredstvo za uklanjanje mahovine, lišajeva i algi na bazi vode. 

  • Tekućina na vodenoj bazi s odličnim svojstvima čišćenja na glatkim i poroznim površinama 
 
  • Dobra svojstva prodiranja i visoka disperzivnost
  • Ne sadrži organska otapala
  • Ne sadrži fosfate
  • Ne oslobađa štetne tvari ili nadražujuća isparenja (nije štetno kod unutarnje primjene) 
  • Kompatibilno s većinom građevnih podloga kao što su cigla, prirodni kamen, beton, drvo, aluminij, čelik, pastični materijali, guma, obojane površine 
  • Ne izaziva promjenu boje ili mrlje na tim podlogama 
  • Nije biocidni pripravak prema Uredbi 98/8/EC – ne sadrži niti jedan aktivni biocidni sastojak.
  • U skladu s EZ Uredbom  br. 648/2004 o deterdžentima. Sastojci: <5% neioinski tenzidi, <5% fosfonata.