Sikagard®-700 S

Hidrofobna reaktivna impregnacija

Sikagard®-700 S je jednokomponentna vodoodbojna impregnacija za upojne cementne podloge. Dobro prodire u otvorene pore podloge, čime stvara trajnu vodoodbojnost, uz istovremeno omogućavanje difuzije vodene pare u oba smjera. 
Sikagard®-700 S zadovoljava zahtjeve EN 1504-2 za hidrofobne impregnacije (dubina prodiranja - klasa I).

  • Smanjenje kapilarnog upijanja vode.
  • Smanjenje iscvjetavanja.
  • Smanjenje prodiranja prljavštine u pore.
  • Poboljšava termo izolacijska svojstva.
  • može se premazivati disperzivnim premazima ili premazima na bazi otapala.
  • Veća trajnost i otpornost od uobičajenih tretmana na bazi silikona.
  • ne mijenja izgled površine.
  • Smanjuje prodor iona klorida.
  • Ne ponaša se kao parna brana.