SCHÖNOX® ZX

Samonivelirajuća cementna masa za izravnavanje od 1-10 mm. Klasa CT-C25-F6

  • samonivelirajuća,
  • brzo sušenje (5 mm za 24 sata),
  • kada je debljina mase veća od 3 mm , na nju se može postavljati i  višeslojni parket