SCHÖNOX® HS 10

Kalcij sulfatna masa za niveliranje.

vrlo brzo sušenje (polaganje završne obloge već nakon 24 sata)