Sika® Thinner C

Sika® Thinner C je razrjeđivač i čistač na bazi otapala

Sika® Thinner C je mješavina otapala koji se koristi za razrjeđivanje epoksi ili poliuretanskih proizvoda, ili čišćenje membrana.