Sika® Extender T

Sredstvo za tiksotropiranje (ugušćivanje) epoksidnih i poliuretanskih smola.

  • malo doziranje,
  • dobra dvojstva uguščivanja