Sikagard®-63 N

2-komponentni zaštitni premaz na epoksidnoj osnovi

Sikagard®-63 N je dvo-komponentni, krut, čvrst, obojan zaštitni premaz na bazi epoksidne smole.

  • Bez otapala
  • Izvrsna kemijska i mehanička otpornost
  • Debeloslojan
  • Nepropustan za tekućine
  • Lako se miješa i nanosi