SikaBond® T-8

Fleksibilno hidroizolacijsko ljepilo

SikaBond® T-8 je jednokomponentno ljepilo za hidroizolaciju.

  • Brzo sušenje
  • Hidroizolacija i lijepljenje samo s jednim proizvodom
  • Hidroizolacijski sloj
  • Prionjivost na razne podloge
  • Elastično, prigušuje zvuk koraka
  • Direktno lijepljenje na stare keramičke pločice
  • Smanjuje prijenos naprezanja pločice-podloga