Sikalastic® Flexistrip

Samoljepljiva traka u sustavu Sika Roof MTC i Sikalastic tekućih hidroizolacijskih membrana

  • otporna na atmosferilije, ž
  • elastična,
  • premošćuje pukotine,
  • kompatibilna sa SikaRoof MTC i Sikalastic proizvodima