Sikalastic® Fleece-120

Poliesterski geotekstil za korištenje sa Sikalastic®-560 i Sikalastic®-612

Sikalastic® Fleece-120 je poliesterski geotekstil za armiranje u sustavima Sikalastic® tekućih membrana.

  • Osigurava pravilnu debljinu temeljnog sloja
  • Premošćuje pukotine
  • Poboljšava mehanička svojstva sistema