Sika® Reactivation Primer

Reaktivacijski premaz u sustavu SikaRoof MTC i Sikalastic tekućih hidroizolacijskih membrana

  • mala potrošnja (0,1 kg/(m2),
  • povećava prionjivost između starih i novih slojeva