Sika® Flexitape Heavy

Traka za brtvljenje spojeva u sustavu Sika tekućih hidroizolacijskih membrana

Sika® Flexitape Heavy je fleksibilna traka od pletenog poliamida, koja se koristi za ojačanje spojeva u sistemima Sika tekućih hidroizolacijskih membrana. Za razliku od uobičajenih mrežica ili tkanina za armiranje, može podnositi vrlo velika termička i strukturalna naprezanja. 

  • Jednostavna i brza primjena 
  • Prilagođava se obliku podloge, te je jednostavna za podešavanje kod kompliciranih detalja 
  • Poboljšava svojstva premošćenja pukotina
  • Poboljšava mehanička svojstva