Sarnafil® T Scupper round

Gotovi FPO krovni slivnik

Sarnafil® T Scupper round je predgotovljeni slivnik za ravne krovove od tvrdog poliolefina, koristi se s Sika krovnim hidroizolacijskim membranama koje se s slivnikom mogu spojiti zavarivanjem vrućim zrakom. 

  • Otporan na UV zračenje
  • Membrana se može zavariti direktno na slivnik
  • Jednostavna ugradnja 
  • Može se reciklirati