Sarnafil® T Gully set

Sarnafil® T Gully set je krovni slivnik na bazi poliolefina visoke kvalitete, napravljen lijevanjem u kalup. Proizvod je dostupan sa i bez grijača.

  • Odlična otpornost na atmosferilije i UV zračenje.
  • Odlična otpornost na pukotine uslijed naprezanja.
  • Membrana se može variti vrućim zrakom direktno na šešir slivnika.
  • Lako se ugrađuje.
  • Odlična zavarivost vrućim zrakom.
  • Parorasteretni sloj se može spojiti na slivnik.
  • Može se reciklirati.