Sarnafil® T Corner 90° / A

Kutni element TPO vanjski

  • tvornički pripremljen kut,
  • kompatibilan sa FPO membranama