Sikaplan® G-15

POLIMERNA MEMBRANA ZA HIDROIZOLIRANJE KROVOVA

Sikaplan® G-15 (debljina 1.5mm) je poliesterom ojačana višeslojna sintetička hidroizolacijska krovna membrana na bazi polivinil klorida, u skladu s zahtjevima EN 13956.

▪ Otporna na trajnu izloženost UV zračenju.
▪ Otporna na trajnu izloženost vjetru.
▪ Visoka paropropusnost.
▪ Otporna na sve uobičajene utjecaje okoliša.
▪ Varenje vrućim zrakom, bez otvorenog plamena.
▪ Reciklirajuća.