Sarnafil® TG 66-15

POLIMERNA KROVNA HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA ZA BALASTNE KROVOVE

Sarnafil® TG 66-15 (debljina 1.5 mm) je višeslojna sintetička hidroizolacijska membrana, ojačana staklenim voalom, na bazi fleksibilnih poliolefina (FPO), u skladu za zahtjevima norme EN 13956. Sarnafil® TG 66-15 se spaja varenjem vrućim zrakom, UV stabilna, namijenjena za trajnu izloženost atmosferilijama u svim klimatskim uvjetima. 

▪ Dokazana kvaliteta tijekom više desetljeća ▪ Otporna na mikro-organizme ▪ Otporna na prodor korijenja ▪ Visoka dimenzionalna stabilnost zahvaljujući ojačanju staklenim voalom ▪ Kompatibilna sa bitumenom ▪ Otporna na trajnu izloženost UV zračenju ▪ Otporna na udarce i tuču ▪ Otporna na sve uobičajene utjecaje okoline ▪ Otporna na mehaničke utjecaje ▪ Spajanje (varenje) vrućim zrakom, bez otvorenog plamena ▪ Reciklirajuća