Sarnabar®

Šipka za periferna fiksiranja PVC ili TPO membrana

  • jednostavna ugradnja,
  • rupe za vijke nalaze se na razmacima od 25 cm