Sarnafil® T Metal Sheet/coil

Vezno/opšavni lim sa kaširanim slojem TPO-a.  

  • UV stabilan
  • TPO kaširanje je zavarljivo zrakom
  • Može se razati po potrebi u sklopu limarskih radova
  • Kompatibilan sa svim Sarnafil T membranama
  • Otporan na uobicajene utjecaje atmosferilija
  • Duga izdržljivost TPO kaširanja na limu