Sikalastic®-152

Cementni fleksibilni mort ojačan vlaknima za hidroizolaciju i zaštitu betona

Sikalastic®-152 je dvokomponentni, cementni, polimer modificirani, fleksibilan, mort za premošćivanje pukotina, ojačan vlaknima, za hidroizolaciju i  zaštitu betona. Nanošenje na različite vrste građevinskih podloga. 

  • Fleksibilna hidroizolacija i zaštita od betona u jednom proizvodu
  • Dobra sposobnost premošćenja pukotina pri niskim temperaturama
  • Otporan je protiv soli za otapanje i ugljičnog dioksida
  • 2-komponentni, uključujući tekući polimer, nije potrebna dodatna voda za miješanje
  • Može se nanositi na vlažne podloge
  • Bez curenja: Jednostavno nanošenje i na okomite zidove
  • Izvrsno prijanjanje na različite podloge kao što su beton, cementni materijali, kamen, ciglu