Sika MonoTop®-109 WaterProofing

Sika MonoTop®‐109 WaterProofing je jednokomponentni, cementni mort za hidroizolaciju s konzistencijom za nanošenje četkom.

Jednokomponentan, samo dodati vodu

Dobra prionjivost na različite podloge

Jednostavna i brza ugradnja četkom

Nanosi se direktno na ciglu, beton i temelje od kamenih blokova