Sikaplan® WT 4220-15 C

POLIOLEFINSKA MEMBRANA ZA HIDROIZOLACIJU SPREMNIKA VODE

Sikaplan® WT 4220-15 C je poliolefinska fleksibilna homogena glatka membrana ojačana staklenim voalom. Debljine 1,5 mm. Za temperature do +40 ° C. Odobreno za pitku vodu, proizvod pruža mikrobiološku membranu visoke čvrstoće, otpornu na meku vodu, izdržljivu i toplinski zavarivu membranu.

  • Odobreno za kontakt s pitkom (za piće) vodom
  • Ne sadrži otapala, fungicide, teške metale, halogene ili plastifikatore
  • Visoka vlačna čvrstoća i izduženje
  • Otporno na stalnu temperaturu vode do +40 ° C
  • Otporno je na mikrobiološku razgradnju
  • Fleksibilno na niskim temperaturama
  • Pogodno za kontakt s kiselom mekom vodom
  • Može se ugraditi na vlažne i vlažne podloge
  • Toplinski zavariva