Sikaplan® WP 1100-15 HL

Hidroizolacijska PVC membrana debljine 1,5 mm debljine za temeljne konstrukcije i tunele

Sikaplan® WP 1100-15 HL je savitljiva, 1,5 mm debljine, homogena hidroizolacijska membrana, sa signalnim slojem, na bazi visokokvalitetnog polivinilklorida
(PVC-p).

  • Fleksibilna i pri niskim temperaturama
  • Svojstva elastičnog materijala
 
  • Prikladna za kontakt s kiselom (mekanom) vodom i alkalne uvjete
  • Optimizirane ugradivosti, toplinski zavariva
  • Dio hidroizolacijskog sistema
  • Dokazana svojstva kroz više desetljeća
  • Ne sadrži reciklirani materijal i ne sadrži DEHP (DOP) plastifikatore