Sikaplan® WP 5140-10 H

HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA ZA OBLAGANJE JEZERA, RIBNJAKA, PROSTORA ZA DRŽANJE ČISTE VODE

Sikaplan® WP 5140-10 H je homogena hidroizolacijska membrana za oblaganje, na bazi polivinilklorida (PVC-P).

 • Otporna na starenje
 • Optimizirana vlačna čvrstoća i izduženje
 • UV-stabilna (350 MJ/m2 prema to EN 12224)
 • Otporan na prodor korijena i mikroorganizme  
 • Otporno na stalnu temperaturu max. +30 °C
 • Dimenzionalno stabilna
 • Bez DEHP (DOP) plastifikatora
 • Fleksibilna na niskim temperaturama
 • Toplinski i otapalima zavariva
 • Može se ugraditi na vlažne podloge
 • Nije otporno na bitumen