SikaCim® Color S

Oksidna boja za nijansiranje betona, mortova, žbuka i vapna. Primjenjuje na način da se dodaje u suhu smjesu veziva i agregata, potpuno izmiješati prije dodavanja vode. Preporučujemo napraviti probnu količinu.

  • Mineralno sredstvo za bojanje na bazi željeznih oksida
  • Dobra otpornost na UV zrake
  • Ne utječe na vrijeme vezivanja morta i betona
  • Kompatibilan sa ostalim SikaCim proizvodima