Sika® Form Oil Emulsion

Premaz za odvajanje i čišćenje oplate, bez otapala na mineralnoj bazi Primjena: za drvene, metalne i oplate od umjetnih materijala. Ugradnja: četkom ili prskanjem na suhu oplatu.