Sika® ViscoCrete®-5 NPL

Superplastifikator na bazi polikarboksilata s produženim vremenom obradivosti.

  • produženo vrijeme obradivosti
  • povećanje konačnih čvrstoća betona uslijed manje potrebe za vodom
  • poboljšana obradivost i održavanje tekuće konzistencije
  • povećana kemijska i mehanička otpornost
  • povećana otpornost prema karbonatizaciji betona
  • smanjeno puzanje i skupljanje
  • Sika® ViscoCrete® -5 NPL ne sadrži kloride i druge supstance koje bi prouzročile koroziju betonskog čelika i čelika za prednapinjanje, te ga bez ograničenja možemo upotrijebiti u armiranim i prednapetim konstrukcijama